Bilim Kurulu

Ali TANRIKUT (TAEK) (Başkan)

Ali ALAÇAKIR (TAEK)

Emel ALGIN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Ercan ALP (Argonne National Laboratory)

Behçet ALPAT (INFN)

Pervin ARIKAN (Gazi Üniversitesi)

Orhan ÇAKIR (Ankara Üniversitesi)

Serkant A. ÇETİN (Doğuş Üniversitesi)

Bilge DEMİRKÖZ (ODTÜ)

Yeşim ÖKTEM (İstanbul Üniversitesi)

Yaşar ÖNEL (IOWA Üniversitesi)

Gülsen ÖNENGÜT (Çukurova Üniversitesi)

Suat ÖZKORUCUKLU (S. Demirel Üniversitesi)

Erhan PESEN (Celal Bayar Üniversitesi)

Zehra SAYERS (Sabancı Üniversitesi)

Saim SELVİ (Ege Üniversitesi)

Ramazan SEVER (ODTÜ)

Latife ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)

İlhan TAPAN (Uludağ Üniversitesi)

Dinçer ÜLKÜ (Hacettepe Üniversitesi)

Gökhan ÜNEL (CERN)

Ömer YAVAŞ (Ankara Üniversitesi)