Kayıt işlemleri

Kongreye katılmak isteyenler katilimci_adsoyad.doc formunu doldurarak 1 Temmuz 2010 tarihine kadar uphuk4@uludag.edu.tr adresine gondermelidir.

Bildiri gönderme süresi dolmuştur.

KATILIM KOŞULLARI

Katılım Ücreti 150 TL dir. ( Katılım Ücreti : Kayıt Ücreti, Çanta, defter, Kalem, Kahve, Ders Notları Kitapçığı ve Açılış Kokteylini kapsamaktadır. )
Gerekçesi ne olursa olsun ödenen katılım ücreti için geri ödeme yapılmayacaktır. Kayıt ücreti yatırmak için son gün 1 Temmuz 2010' dur.
Katılım ücretini yatırmak için UPHUK4 hesap bilgileri aşağıda verilmektedir.

HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi : Türk Fizik Derneği Genel Merkez
Banka Adı : Türkiye İş Bankası
Şube Kodu ve Adı : 1199 / Yıldız Üniversitesi - İstanbul
Hesap No : 3096737
İBAN : TR38 0006 4000 0011 1993 0967 37

ÖNEMLİ : Kongre kayıt ücreti yukarıda yazılı Türk Fizik Derneği Genel Merkez hesabına yatırılmalıdır. Hesaba yatırılan kayıt ücretleri için Türk Fizik Derneği makbuzu verilmeyecektir. Çünkü hesaba yatırılan kayıt ücreti için makbuz verdiğimiz takdirde, hem hesaba yatırıldığı ve hem de makbuz verdiğimiz için Dernekler yasasına göre iki defa kayıt ücreti almış durumuna düşmekteyiz.

5253 sayılı Dernekler Kanunu istinaden çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinin 38. maddesi; “Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer...” hükmünü içermektedir.

Bu itibarla Dernek hesabına yatırılan paralar karşılığında banka tarafından düzenlenen dekont Yönetmeliğin yukarıda da açıklanan 38. maddesi kapsamında yasal belge olarak kabul edilmekte olup, Dernek tarafından ayrıca Alındı Belgesi düzenlenmesine veya bağış sahiplerince Alındı Belgesi talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.


Ancak bağışların banka kanalıyla değil de doğrudan Derneğe yapılması (elden Derneğe teslim edilmesi) durumunda ilgili/ilgililere Dernek tarafından Alındı Belgesi düzenlenerek verilecektir.

Ayrıca, Kongre kayıt ücretini Türk Fizik Derneği Genel Merkez hesabına yatırırken açıklama kısmına UPHUK4 için yatırdığınızı lütfen belirtiniz.