2. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi

* *

 

Parçacık hızlandırıcıları yüklü temel parçacık (elektron, proton, pozitron, antiproton, müon v.b.) demetlerini istenen kalitede (akım, kesit alanı v.b.), istenilen enerjilere kadar hızlandıran donanımlardır. Lineer veya dairesel olabilirler. Dairesel hızlandırıcılar Mikrotron, Betatron, Siklotron ve Sinkrotronlardır. Hızlandırılmış parçacık demetleri birbirleriyle veya durgun bir hedefle çarpıştırılarak kullanılmaktadır. Ayrıca ivmelenmiş yüklü parçacıkların eğrisel yörüngede yaptığı ışıma Sinkrotron Işınımı olarak veya özel magnetler aracılığı ile Serbest Elektron Lazeri olarak elde edilip kullanılmaktadır.

Parçacık hızlandırıcılarının başta temel paraçık fiziği ve nükleer fizik deneyleri olmak üzere malzeme fiziğinden yüzey fiziğine, x-ışınlarından nötron terapisine, proton terapisinden iyon implantasyonuna, petrol ve gaz yataklarının aranmasından çevre atıklarının etkisiz hale getirilmesine, gıda sterilizasyonundan izotop üretimine, nükleer atıkların temizlenmesinden toryuma dayalı nükleer santrallere, polimerizasyondan litografiye, anjiyografiden baca gazlarının temizlenmesine, mikrospektroskopiden güç mühendisliğine, sinkrotron ışınımından serbest elektron lazerlerine, ağır iyon füzyonlarından plasma ısıtılmasına kadar yüzlerce kullanım alanı mevcuttur.

Daha geniş bilgi için tıklayınız

Türk Hızlandırıcı Kompleksi Projesi

I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK-1)

Türk Fizik Derneği (TFD) Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Birimi

Elektromagnetik Spektrum ve Parçacık Hızlandırıcılar
ı

Yüksek Enerji Fiziği
Hızlandırıcı Fiziği
Parçacık Hızlandırıcıları (Liste ve Sınıflandırma)
Dünyadaki Serbest Elektron Lazeri Laboratuvarları
Dünyadaki Sinkrotron Işınımı Laboratuvarları

CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, İsviçre/Fransa)
FNAL  (Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı, USA)

SLAC  (Stanford Lineer Hızlandırıcısı, USA)
DESY  (Alman Elektron Sinkrotronu, Almanya)

KEK (Japonya Hızlandırıcı Merkezi )

 American Physical Society / Division of Physics of Beams
 European Physical Society / Accelerator Group
 European Physical Society / High Energy and Particle Physics Division
 Accelerator Conferences Proceedings
 HEP Information Center (HEPIC)
 CERN Accelerator School (CAS) Proceedings
 Accelerator Physics Group Virtual Laboratory

 Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams
 SLAC Spires
 LANL Preprint Archive

 Particle Data Group

 

Hazırlayan: Prof. Dr. Ömer YAVAŞ (Ankara Üniversitesi), yavas@eng.ankara.edu.tr

 
Telif Hakkı © 2004 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
* *