Bilim Kurulu

Ömer YAVAŞ - Ankara Üniversitesi - BAŞKAN
Ali ALAÇAKIR - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
Emel ALĞIN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Hakan ALTAN - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Atila AYDINLI - Bilkent Üniversitesi
Orhan ÇAKIR - Ankara Üniversitesi
Bilge DEMİRKOZ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Haluk DENİZLİ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ömer İLDAY - Bilkent Üniversitesi
Yeşim ÖKTEM - İstanbul Üniversitesi
Erkcan ÖZCAN - Boğaziçi Üniversitesi
Saim SELVİ - Ege Üniversitesi
İlhan TAPAN - Uludağ Üniversitesi
Ali TANRIKUT - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
Aysel KAYIŞ TOPAKSU - Çukurova Üniversitesi
Latife ŞAHİN YALÇIN - İstanbul Üniversitesi
Taylan YETKİN - Yıldız Teknik Üniversitesi