Dersler

 • Parçacık Hızlandırıcılarının Fiziği, Tipleri ve Dünyadaki Durumu
 • Hızlandırıcı Fiziğine Giriş
 • Elektromanyetik Alan – Parçacık Etkileşmeleri
 • Parçacık Kaynakları
 • Boyuna Demet Dinamiği
 • Enine Demet Dinamiği
 • Kararsızlıklar ve Çoklu Parçacık Etkileri
 • Demet Teşhis (Diagnostik) Ölçüm Yöntemleri
 • Radyasyon ve Radyasyondan Korunma
 • Hızlandırıcılarda RF Güç Sistemleri
 • Hızlandırıcılarda Magnet Sistemleri
 • Yüksek Vakum Teknolojisi
 • Veri Toplama Sistemleri
 • Parçacık Detektörleri
 • Çarpıştırıcı Fiziği
 • Demet – Demet Etkileşmeleri
 • Veri Analiz Teknikleri
 • Parçacık Hızlandırıcılarının Nükleer Uygulamaları
 • Sinkrotron Işınımı ve Kullanım Alanları
 • Parçacık Hızlandırıcılarının Tıp Uygulamaları
 • Siklotron ve Uygulama Alanları
 • THM Projesi
 • Hızlandırıcı Tasarım / Benzetim Teknikleri
  • SuperFish
  • MADX
  • FLUKA
  • Labwiev ve Veri Akışı