Danışma Kurulu

Pervin ARIKAN – Gazi Üniversitesi – BAŞKAN
K. Gediz AKDENİZ - İstanbul Üniversitesi
Baki AKKUŞ - İstanbul Üniversitesi
Metin ARIK - Boğaziçi Üniversitesi
Mahmut Doğru - Bitlis Eren Üniversitesi
Nafiye Güneç KIYAK - Işık Üniversitesi
Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Gülsen ÖNENGÜT - Çukurova Üniversitesi
Cenap ÖZBEN - İstanbul Teknik Üniversitesi
Ramazan SEVER - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Saleh SULTANSOY - TOBB
Dinçer ÜLKÜ - Hacettepe Üniversitesi