Düzenleme Kurulu

Suat ÖZKORUCUKLU - İstanbul Üniversitesi – BAŞKAN
Fatma Çağla ÖZTÜRK - İstanbul Üniversitesi – KOORDİNATÖR
Özlem KARSLI - Ankara Üniversitesi – KOORDİNATÖR
Serkan CEYLAN – Süleyman Demirel Üniversitesi
İlkay TÜRK ÇAKIR - TAEK
Mustafa ÇELİK – Gazi Üniversitesi
Sema Bilge OCAK - Gazi Üniversitesi
Akil Birkan SELÇUK – TAEK
Mert ŞEKERCİ – Süleyman Demirel Üniversitesi
Abdulkadir ŞENOL – Kastamonu Üniversitesi
Tolga TAŞÇI – Kastamonu Üniversitesi