Ders Verenler

Avni AKSOY – Ankara Üniversitesi
Ali ALAÇAKIR – TAEK
Numan BAKIRCI – Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sema BİLGE OCAK – Gazi Üniversitesi
Orhan ÇAKIR – Ankara Üniversitesi
Cüneyt ÇELİKTAŞ – Ege Üniversitesi
Bahar DİRİCAN – GATA
İsa DUMANOĞLU – Çukurova Üniversitesi
Gürol KALAYCI – Süleyman Demirel Üniversitesi
Serdar KARADENİZ – TAEK
Suat ÖZKORUCUKLU – Süleyman Demirel Üniversitesi
Ercan PİLİÇER – Uludağ Üniversitesi
Birkan SELÇUK – TAEK
İlhan TAPAN – Uludağ Üniversitesi
İlkay TÜRK ÇAKIR – Ankara Üniversitesi
Rob VEENHOF – RD51 – CERN – İsviçre
Ömer YAVAŞ – Ankara Üniversitesi