Türk Hizlandirici Merkezi

Ders Notları

VII. Parçacık Hızlandırıcıları

ve

Dedektörleri Yaz Okulu

20 - 26 Ağustos 2011, Bodrum

 

Ömer YAVAS - Tarihce
Ömer YAVAS - Parçacık Hızlandırıcılarında Dünyadaki Durum
Ömer YAVAS - Temel Hızlandırıcı Fiziği 1: Hızlandırıcı Tipleri
Mohammad ESHRAQI - Temel Hızlandırıcı Fiziği 2: Demet Dinamiği
Avni AKSOY - Temel Hızlandırıcı Fiziği 3: Parçacık Demet Parametreleri
Ahmet Gürol KALAYCI - Hızlandırıcılarda Kullanılan Kontrol Sistemleri
Bahar DİRİCAN - Medikal Hızlandırıcılar
Erkcan ÖZCAN - Radyasyonun Madde ile Etkileşimi
William GELLETLY - Foton ve Hadron Terapi
William GELLETLY - Health Effects Radiation
Gökhan ÜNEL - Parçacık Kinematiği
Orhan ÇAKIR - Parçacık Fiziğine Giriş
Hirohiko FUJITA - Magnetik Spektrometre Kullanarak Nükleer Fizik Çalışması
Gökhan ÜNEL - Parçacık Fiziğinde Tetikleme ve Veri Toplama
Ali TANRIKUT - TAEK Proton Hızlandırıcı Tesisi
Ilkay TÜRK ÇAKIR - Hızlandırıcıların Yüksek Enerji Fiziğinde Uygulama Alanları
Mohammad ESHRAQI - Yüksek Güçlü Lineer Hızlandırıcılar
Haluk DENİZLİ - Dedektörlerin Genel Karakteristikleri
İlhan TAPAN - Parçacık Detektörleri I: Gaz ve Yarıiletken Detektörler
İlhan TAPAN - Parçacık Detektörleri II: Sintilasyon Detektörleri
Nilgün DEMİR- Fluka: Giriş ve Örnekler
Simon MULLINS - Hızlandırıcılarda Radyoizotop Üretimi
Alexander STJ. MURPHY - Hızlandırıcıların Nükleer Astrofizikte Kullanımı
Latife ŞAHİN YALÇIN - Hızlandırıcılarda Paracık Kaynakları
Suat ÖZKORUCUKLU - Serbest Elektron Lazer Fiziği
Fatma KOÇAK - Kalorimetreler
Hatice DURAN YILDIZ - Paracık Fiziğinde Veri Analizi ve Simülasyon Teknikleri
Ercan PİLİÇER - Geant4: Giriş ve Örnekler   Uygulamalar
Ergun GÜLTEKİN - Yüksek Vakum Teknolojileri
Ömer YAVAS - THM Projesi