Türk Hizlandirici Merkezi (THM)

Destekleyen Kurumlar                                               

Photo 1Photo 2Learning is FunPhoto 3

Ders Verenler

İskender AKKURT Süleyman Demirel Üniversitesi
Baki AKKUŞ İstanbul Üniversitesi
Hüsnü AKSAKAL Niğde Üniversitesi
Pervin ARIKAN Gazi Üniversitesi
Atilla AYDINLI Bilkent Üniversitesi
Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi
İlkay Türk ÇAKIR Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Serkant Ali ÇETİN Doğuş Üniversitesi
Bahar DİRİCAN GATA
Hatice Duran YILDIZ Dumlupınar Üniversitesi
Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi
Peter MICHEL FZD(Forschungzentrum Dreshen Rossendorf)
Yeşim ÖKTEM İstanbul Üniversitesi
Cenap ÖZBEN İstanbul Teknik Üniversitesi
Suat ÖZKORUCUKLU Süleyman Demirel Üniversitesi
Erdal RECEPOĞLU Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Afif SIDDIKİ Muğla Üniversitesi
Latife ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi
İlhan TAPAN Uludağ Üniversitesi
Eyüp TEL Gazi Üniversitesi
Dinçer ÜLKÜ Hacettepe Üniversitesi
Gökhan ÜNEL UCI
Vasilis Vlachoudis CERN
Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi

 

Bilim Kurulu
Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi (Bilim Kurulu Başkanı)
İskender AKKURT Süleyman Demirel Üniversitesi
Atilla AYDINLI Bilkent Üniversitesi
Sinan BİLİKMEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi
Serkant A. ÇETİN Doğuş Üniversitesi
A. Kenan ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi
Haluk DENİZLİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bahar DİRİCAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Yiğit GÜNDÜÇ Hacettepe Üniversitesi
Ömer İLDAY Bilkent Üniversitesi
Ergun KASAP Gazi Üniversitesi
Yeşim ÖKTEM İstanbul Üniversitesi
Cenap Ş. ÖZBEN İstanbul Teknik Üniversitesi
Suat ÖZKORUCUKLU Süleyman Demirel Üniversitesi
Saim SELVİ Ege Üniversitesi
Metin SUBAŞI Yıldız Teknik Üniversitesi
Alİ TANRIKUT TAEK
İlhan TAPAN Uludağ Üniversitesi
Müfit TECİMER Hawaii Üniversitesi
Raşit TURAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hüseyin YAPICI Erciyes Üniversitesi
Osman YILMAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Metin YILMAZ Gazi Üniversitesi

 

Danışma Kurulu
Baki AKKUŞ İstanbul Üniversitesi - TFD Başkanı (Yaz Okulu Başkanı)
Pervin ARIKAN Gazi Üniversitesi (Danışma Kurulu Başkanı)
Baki AKKUŞ İstanbul Üniversitesi
Takhmasib M. ALİEV Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ercan ALP Argonne National Laboratory, USA
Behçet ALPAT INFN Perugia, Italy
Metin ARIK Boğaziçi Üniversitesi
Cüneyt CAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Okay ÇAKIROĞLU Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Mahmut DOĞRU Bitlis Eren Üniversitesi
Erhan GÜLMEZ Boğaziçi Üniversitesi
H.Hüseyin GÜVEN İstanbul Teknik Üniversitesi
Şener OKTİK Muğla Üniversitesi
Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU Rize Üniversitesi
Gülsen ÖNENGÜT Çukurova Üniversitesi
Zehra SAYERS Sabancı Üniversitesi
Saleh SULTANSOY TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Dinçer ÜLKÜ Hacettepe Üniversitesi

 

Organizasyon Komitesi
Hatice Duran YILDIZ Dumlupınar Üniversitesi (Organizasyon Komitesi Başkanı)
Lidya AMON İstanbul Üniversitesi
Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi
K.Okan OZANSOY Ankara Üniversitesi
Metin AYDAR Dumlupınar Üniversitesi
Emre EROĞLU Uludağ Üniversitesi
Serhat İŞTİN Boğaziçi Üniversitesi
Özden KONAKÇI Gazi Üniversitesi
Öykü KABUKÇU Ankara Üniversitesi
Özkan ŞAHİN Uludağ Üniversitesi
Müge TURAL Ankara Üniversitesi
Aysegül UŞUN Gazi Üniversitesi
Hatice YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi
Mehmet YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi
Yusuf ZEKA Dumlupınar Üniversitesi