Ders Verenler

Ercan Alp (Çağrılı Konuşmacı)                      Modern Trends in Synchrotron Radiation                                                                                Sources and Techniques
Ömer Yavaş Parçacık Hızlandırıcılarının Tipleri ve Karşılaştırılmaları + Türk Hızlandırıcı Merkezi + Parçacık Hızlandırıcıları ve Işınım Kaynaklarının Dünyadaki Dağılımı ve Genel Uygulamaları
Maurizo Iori Application of Silicon Photomultipliers in Astroparticle Detector + Astroparticle Experiments at Energy of PeV and Higher
Stefano Del Sardo CdTe and CdZnTe Detectors : Principles of Operation and Applications.
Cüneyt Çeliktaş Puls Jeneratörü ile Temel Sinyal Ölçümleri
Latife Şahin Parçacık Kaynakları
Ercan Piliçer Dedektör Benzetişim Uygulamaları / Fluka
İlkay Türk Çakır EM Alan – Parçacık Etkileşmeleri / Sinkrotron Işınımı ve Kullanım Alanları
Orhan Çakır Parçacık Fiziğinde Olay Üreticileri ve Uygulamaları
İsa Dumanoğlu Kalorimetreler
R.Burcu Çakırlı Radyasyon ve Radyasyondan Korunma
Sema Bilge Ocak Yarı İletken Detektörler
Uğur Yahşi Pozitron/Pozitronyum Annihilasyon Spektroskopisi (PAS)
Ergun Gültekin Yüksek Vakum Teknolojisi
Mehmet Bayburt Nükleer Detektörler ve Elektroniği + G-M Detektörü ile Beta Işınları Üzerine Ölçümler
Adnan Kılıç Dedektör Benzetişim Uygulamaları / Geant 4
Yeşim Öktem Parçacık Hızlandırıcılarının Nükleer Uygulamaları
Ayşegül Ertoprak Parçacıkların Madde ile Etkileşimi
Leyla Poyraz Nükleer Tıp Uygulamaları
Çağla Öztürk Magnetler
Ahmet Gürol Kalaycı Pasif Nükleer İz Detektörleri ile Radyasyon Ölçümü + Temel Elektronik + Mikrodenetleyici Tabanlı Sistemler + İz Kazıma Detektörleri ile Radon Gazı Ölçüm Sistemi Uygulaması
Baki Akkuş G-M Detektörünün Platosunun ve Ölü Zamanının Belirlenmesi
Aziz Kurt G-M Detektörünün Platosunun ve Ölü Zamanının Belirlenmesi
Bayram Tali LHC Deneyleri + Foto Çoğaltıcı Tüpün Kazanç ve Karanlık Akımının Ölçülmesi
Bayram Demir Compton Saçılması
Özgür Aytan Compton Saçılması
Özkan Şahin Gazlı Detektörler
Fatma Koçak Sintilasyon Detektörleri
Onur Kahveci Osiloskop Yardımıyla G-M ve Sintilasyon Detektörleri Üzerine Ölçümler
Özlem Karslı Parçacık Hızlandırıcılarında RF Güç Kaynakları ve Güç İletimi
Emre Kazancı NI – PXI Modülleri ile Ölçümler