Ders Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı
SAAT/GÜN 1. GÜN (14.07.2014) 2. GÜN (15.07.2014) 3. GÜN (16.07.2014)
08:00 – 08:45 DERS ADI: Astroparçacık Dedektörlerde Silikon Fotoçoğaltıcıların Uygulamaları – 1 DERS ADI: Gazlı Dedektör – 1 DERS ADI: Elektromanyetik Alan – Parçacık Etkileşmeleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Maurizio IORI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Özkan ŞAHİN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
İlkay TÜRK ÇAKIR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Astroparçacık dedeksiyonu için kullanılacak dedektörlerde yeni nesil fotoçoğaltıcıların yeri, önemi ve üstünlükleri. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Gazlı dedektörlerin fiziği ve yapıları hakkında temel bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Elektromanyetik alan ve parçacıkların bu alan ile tkileşmeleri ilgili büyüklükler hakkında bilgiler.
09:00 – 09:45 DERS ADI: Astroparçacık Dedektörlerde Silikon Fotoçoğaltıcıların Uygulamaları – 2 DERS ADI: Gazlı Dedektör – 2 DERS ADI: Sinkrotron Işınımı ve Kullanım Alanları
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Maurizio IORI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Özkan ŞAHİN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
İlkay TÜRK ÇAKIR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Astroparçacık dedeksiyonu için kullanılacak dedektörlerde yeni nesil fotoçoğaltıcıların kullanımı. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Gazlı dedektörlerin çalışma prensipleri, çeşitleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Sinkrotron ışınımı nedir, nasıl oluşur, nerelerde kullanılır sorularına ilgili kavramlarla ayrıntılı cevaplar.
10:00 -10:45 DERS ADI: CdTe ve CdZnTe Dedektörleri – 1 DERS ADI: Pozitron / Pozitronyum Anhilasyon Spektroskopisi -1 (PAS-1) DERS ADI: Parçacık Fiziğinde Olay Üreticileri ve Uygulamaları -1
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Stefano DEL SARDO
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Uğur YAHŞİ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Orhan ÇAKIR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: CdTe ve CdZnTe tipi yarı iletken dedektörlerin yapıları ve çalışma prensipleri ile ilgili temel bilgiler. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Pozitron, Pozitronyum ve Anhilasyon olayı ve ilgili fiziksel nicelikler hakkında temel bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Olay üreticisi ne demektir, parçacık fiziği deneylerinde ne işe yarar, avantajları nelerdir? Bu soruların cevaplarını bulmak için kullanılan bilgisayar programı ve simülasyonları hakkında bilgiler.
11:00 -11:45 DERS ADI: CdTe ve CdZnTe Dedektörleri – 2 DERS ADI: Pozitron / Pozitronyum Anhilasyon Spektroskopisi -2 (PAS-2) DERS ADI: Parçacık Fiziğinde Olay Üreticileri ve Uygulamaları -2
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Stefano DEL SARDO
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Uğur YAHŞİ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Orhan ÇAKIR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: CdTe ve CdZnTe tipi yarı iletken dedektörlerin kullanımları ile ilgili bilgiler. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Anhilasyon spektroskopisinin temeli, kullanılan dedektörler ve bu dedektörlerle ilgili bilgiler ve uygulama alanları. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Günümüz
çarpışma deney grupları tarafından kullanılan hadronik olay üreticiler, parton seviyesi olay üreticiler, özel
olay üreticiler ve ileri olay üreticiler hakkında bilgiler ve uygulamalar.
12:00 -12:45 DERS ADI: Pasif Nükleer İz Detektörleri ile Radyasyon Ölçümü – 1 DERS ADI: PeV ve Yüksek Enerjilerde Astroparçacık Deneyleri-1 DERS ADI: Kalorimetreler-1
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Gürol KALAYCI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Maurizio IORI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
İsa DUMANOĞLU
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Pasif Nükleer İz dedektörlerinin yapıları ve çalışma prensipleri ile ilgili temel bilgiler. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Astroparçacıkların enerji dağılımları, bu parçacıklar arasında çok yüksek enerjiye sahip olanların tespitindeki zorluklar,  bu parçacıkların dedeksiyonu için gerekli olan malzemeler ve şartlar hakkında bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Kalorimetre nedir, ne işe yarar, elektromanyetik ve hadronik  duslar, aktif ve pasif madde ne demektir.
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI ÖĞLE YEMEĞİ ARASI ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
14:00 -14:45 DERS ADI: Pasif Nükleer İz Detektörleri ile Radyasyon Ölçümü – 2 DERS ADI: PeV ve Yüksek Enerjilerde Astroparçacık Deneyleri-2 DERS ADI: Kalorimetreler-2
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Gürol KALAYCI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Maurizio IORI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
İsa DUMANOĞLU
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Pasif Nükleer İz dedektörlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: PeV mertebesinde enerjiye sahip Astroparçacıkların dedeksiyonu için yapılan deneyler ve ilgili sitemler hakkında bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Örnekleme ve homojen kalorimetreler,
yüksek enerji fiziğinden uygulamalar.
15:00 -15:45 DERS ADI:  Parçacık Hızlandırıcılarının Tipleri ve Karşılaştırılmaları – 1 DERS ADI:  Sintilasyon Detektörleri – 1 DERS ADI: Nükleer Tıp Uygulamaları-1
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Ömer YAVAŞ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Fatma KOÇAK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Bayram DEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Parçacık hızlandırıcıları hakkında temel bilgiler, hızlandırıcı çeşitleri ve bunların birbirleriyle karşılaştırılması. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Sintilasyon mekanimasının fiziği ve bu dedektörler ile ilgili temel bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Nükleer tıpta tanı ve teşhis için kullanılan dedektörler hakkında temel bilgiler.
16:00 -16:45 DERS ADI: Parçacık Hızlandırıcılarının Tipleri ve Karşılaştırılmaları – 2 DERS ADI: Sintilasyon Detektörleri – 2 DERS ADI: Nükleer Tıp Uygulamaları -2
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Ömer YAVAŞ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Fatma KOÇAK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Bayram DEMİR
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Parçacık hızlandırıcılarının kullanım amaçlarının ele alınarak birbirleri ile karşılaştırılması. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Sintilasyon dedektörlerinin çalışma prensipleri, fotocoğaltıcı tüp, elektron hızlandırılması, sitmlasyon dedektörlerinin çeşitleri ve kullanımı hakkında bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Nükleer tıpta kullanılan dedektörlerin çeşitleri ve uygulama alanları. Farmasötikler.
17:00 -19:00 DERS ADI: NI – PXI Modülleri ile Ölçümler DERS ADI: Dedektör Benzetişim Uygulamaları DERS ADI: İz Kazıma Dedektörleri ile Radon Gazı Ölçüm Sistemi
UYGULAMA ADI: NI – PXI Modülleri ile Ölçümler UYGULAMA ADI: FLUKA – 1 UYGULAMA ADI:  İz Kazıma Dedektörleri ile Radon Gazı Ölçüm Sistemi ile Uygulama
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Gürol KALAYCI DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Ercan PİLİÇER
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Gürol KALAYCI
UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Emre KAZANCI UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Ercan PİLİÇER UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Gürol KALAYCI
DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: PXI modullerinin tanıtımı ve kullanımları üzerine temel bilgiler. Bu bilgilerin görsel olarak öğrenciye aktarımı, çeşitli elektronik büyüklüklerin deney yoluyla tespit edilmesi. DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Fluka nedir, ne amaçla kullanılır? Programın yapısı ve çalışması hakkında bilgiler, programın çalıştırılması için gerekenler, bir örnek konu üzerinde verilen bilgilerin kullanılması, ilgili hesapların ve simülasyonun gerçekleştirilmesi. DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Radon gazı, iz kazıma dedektörlerin fiziksel temelleri, yapısı, çalışma prensipleri, kullanım alanları ve  sistemin çalışması ile ilgili örnek bir uygulama.
17:00-19:00 DERS ADI : Compton Saçılması DERS ADI: Dedektör Benzetişim Uygulamaları DERS ADI: Puls Jeneratörü ile Temel Sinyal Ölçümleri
UYGULAMA ADI : Compton Saçılması UYGULAMA ADI: FLUKA – 2 UYGULAMA ADI: Puls Jeneratörü ile Temel Sinyal Ölçümleri
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ : Bayram DEMİR DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Ercan PİLİÇER
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Cüneyt ÇELİKTAŞ
UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Özgür AYTAN UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Ercan PİLİÇER UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Elif Ebru ERMİŞ
DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Işığın enerjili paketçiklerden oluştuğu ve bu paketçiklerin kütleli parçacıklar gibi momentum taşıdığı varsayımına dayanan Compton saçılma formülünün deneysel olarak sınanması ve öğrenciye görsel olarak aktarımı. DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Fluka nedir, ne amaçla kullanılır? Programın yapısı ve çalışması hakkında bilgiler, programın çalıştırılması için gerekenler, bir örnek konu üzerinde verilen bilgilerin kullanılması, ilgili hesapların ve simülasyonun gerçekleştirilmesi. DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Radyasyon ölçümünde kullanılan sinyal tipleri, bu sinyaller için temel olan büyüklükler (genlik, yaşam süresi, yükselme zamanı v.b.) hakkında temel bilgiler. Puls jeneratörünün fonksiyonu, osiloskop ile sinyal ölçümü için kullanılacak deney düzeneğinin tanıtımı ve ilgili ölçümlerin osiloskop yardımıyla alınması.
SAAT/GÜN 4. GÜN (17.07.2014) 5. GÜN (18.07.2014) 6. GÜN (19.07.2014)
08:00 – 08:45 DERS ADI: Yüksek Vakum Teknolojisi-1 DERS ADI: Temel Elektronik DERS ADI: LHC Deneyleri-1
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Ergun GÜLTEKİN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Gürol KALAYCI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Bayram TALİ
DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Vakumun tanımı ve genel bilgiler. Deney sistemlerinde vakumun önemi. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Radyasyon ölçüm sistemini oluşturan elektronik devre elemanları, bu devre elemanlarının özellikleri ve görevleri hakkında temel elektronik bilgiler. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: LHC deneyleri hakkında temel bilgilerin verilmesi. LHC deneylerinin kapsamı ve yapılanlar hakkında bilgiler.
09:00 – 09:45 DERS ADI: Yüksek Vakum Teknolojisi-2 DERS ADI: Mikrodenetleyici Tabanlı Sistemler DERS ADI: LHC Deneyleri-2
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Ergun GÜLTEKİN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Gürol KALAYCI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Bayram TALİ
DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Vakum birimleri.Vakum sisteminin elemanları.Vakum sisteminin kurulması.Gaz kanunları.Hızlandırıcıda vakum sistemleri ve önemi. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Mikrodenetleyici nedir, ne işe yarar, nerelerdekullanılır, bir mikrodenetleyici kullanılarak radyasyon ölçüm sistemlerinin meydana getirilmesi üzerine bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: LHC deney sistemini oluşturan cihaz, magmet vs. elemanlar hakkında bilgilerin verilmesi ve her bir elemanın deney sistemindeki görevi ve önemi üzerine bilgiler.
10:00 -10:45 DERS ADI: Yarı İletken Detektörler – 1 DERS ADI: Nükleer Detektörler ve Elektroniği-1 DERS ADI: Parçacık Hızlandırıcılarının Nükleer Uygulamaları-1
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Sema Bilge OCAK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Mehmet BAYBURT
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Yeşim ÖKTEM
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenlerin enerji-bant yapısı kullanılarak açıklanması, n-tipi ve p-tipi yarı iletkenler hakkında temel bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Radyasyon ölçümlerinde kullanılan çeşitli dedektörlerin anlatılan temel elektronik bilgiler ışığında ele alınması ve elektroniğin uygulamalardaki öneminin ayrıntılı olarak açıklanması. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Nükleer uygulamalarda parçacık hızlandırıcılarının yeri, önemi, kullanımı ve ilgili fiziksel büyüklükler hakkında detaylı bilgiler.
11:00 -11:45 DERS ADI: Yarı İletken Detektörler – 2 DERS ADI: Nükleer Detektörler ve Elektroniği-2 DERS ADI: Parçacık Hızlandırıcılarının Nükleer Uygulamaları-2
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Sema Bilge OCAK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Mehmet BAYBURT
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Yeşim ÖKTEM
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Yarı iletken dedektörlerin iç yapıları, çalışma prensipleri,           kullanım amaçları, sızıntı akımı, elektronik gürültü, verimli kullanım için yapılması gerekenler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Radyasyon ölçümlerinde kullanılan dedektörlerin seçiminde elektronik tabanlı bilgiler, ilgili elektronik büyüklüklerin tanıtımı ve igili hesaplar için bilinmesi gerekenler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Nükleer uygulamalarda tercih edilen parçacık hızlandırıcılarının çeşitleri ve çalışma prensipleri hakkında temel  bilgilerin verilmesi.
12:00 -12:45 DERS ADI: Türk Hızlandırıcı Merkezi DERS ADI: Parçacık Kaynakları-1 DERS ADI: Parçacıkların Madde ile Etkileşimi
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Ömer YAVAŞ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Latife ŞAHİN YALÇIN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
R.Burcu ÇAKIRLI
DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin dünü, bugünü ve yarını. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Parçacık hızlandırıcılarında parçacık kaynaklarının önemi, hangi amaçlara göre parçacık kaynağının belirlenmesi gerektiği üzerine ayrıntılı bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Madde üzerine gelen iyonlayıcı veya iyonlayıcı olmayan parçacıkların madde ortamıyla yaptıkları etkileşimleri ve bu etkileşme tipleri hakkında temel bilgilerin ilgili kavramlarla birlikte verilmesi.
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI ÖĞLE YEMEĞİ ARASI ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
14:00-14:45 DERS ADI: Parçacık Hızlandırıcılarında RF Güç Kaynakları ve Güç İletimi-1 DERS ADI: Parçacık Kaynakları-2 DERS ADI: Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-1
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Özlem KARSLI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Latife ŞAHİN YALÇIN
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
R.Burcu ÇAKIRLI
DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Radyo-frakans (RF) nedir,ne amaçla kullanılır, parçacık hızlandırıcılarında RF’ın önemi hakkında temel bilgiler. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Parçacık hızlandırıcılarında tercih edilen parçacık kaynak çeşitlerinin özellikleri ve ilgili kavramlar hakkında bilgiler. DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Radyasyon şiddeti ve doz miktarı ile ilgili temel bilgiler, doz birimleri,  radyasyon miktarına göre vücuttaki hasarlar.
15:00 -15:45 DERS ADI: Parçacık Hızlandırıcılarında RF Güç Kaynakları ve Güç İletimi -2 DERS ADI: Dedektör Benzetişim Uygulamaları ( GEANT 4)-1 DERS ADI: Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-2
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Özlem KARSLI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Adnan KILIÇ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
R.Burcu ÇAKIRLI
DERS KONUSU. İÇERİĞİ: RF güç kaynakları ve güç iletiminin temelleri hakkında bilgiler. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: GEANT4 nedir ve ne amaçla kullanılır? Programın yapısı ve çalışması hakkında  temel bilgilerin verilmesi. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Kpalıı ve dış mekan ortamlarda radyasyondan korunmak için yapılması gerekenler, koruyucu tedbirler, koruyucu malzemeler ve ilk yardım hakkında bilgiler.
16:00 -16:45 DERS ADI: Parçacık Hızlandırıcıları ve Işınım Kaynaklarının Dünyadaki Dağılımı ve Genel Uygulamaları DERS ADI: Dedektör Benzetişim Uygulamaları ( GEANT 4)-2 DERS ADI: Magnet
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Ömer YAVAŞ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Adnan KILIÇ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Yeşim ÖKTEM
DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Parçacık hızlandırıcılarının ve kullanılan ışınım kaynaklarının dünyadaki durumları ve hangi alanlarda kullanıldıkları üzerine bilgiler. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Seçilecek olan bir örnek konu üzerinden verilen bilgilerin kullanılarak ilgili hesapların ve simülasyonun gerçekleştirilmesi. DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Parçacık hızlandırıcılarında manyetik alanın yeri, önemi, kullanımı ve üretimi, kullanılan magnet tipleri hakkında temel bilgiler.
17:00 -19:00 DERS ADI: G-M Dedektörünün Çalışma Platosunun Belirlenmesi DERS ADI: Foto Çoğaltıcı Tüpün Kazancının  Ölçülmesi DERS ADI: G-M Detektörü ile Beta Işınları Üzerine Ölçümler
UYGULAMA ADI: G-M Dedektörünün Çalışma Platosunun Belirlenmesi UYGULAMA ADI: Foto Çoğaltıcı Tüpün Kazancının  Ölçülmesi UYGULAMA ADI:  G-M Detektörü ile Beta Işınları Üzerine Ölçümler
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Baki AKKUŞ DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
İsa DUMANOĞLU
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Mehmet BAYBURT
UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Aziz KURT UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Bayram TALİ UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Mehmet BAYBURT
DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Gaz iyonizasyonu, G-M dedektörünün yapısı, çalışma prensibi, dedektörün voltaj-sayım eğrisinin incelenmesi, çalışma platosu hakkında bilgiler. Belirtilen bu bigiler ışığında bir G-M dedektörünün platosunun uygulamalı olarak belirlenmesi. DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Foto çoğaltıcı tüplerin iç yapıları, çalışma prensipleri, foto çoğaltıcı tüp kazancı ve bu kazancın öneminin yapılacak uygulamalar ile pekiştirilmesi. DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Beta ışınları, özellikleri, madde ortamıyla etkileşimi, özetle bir G-M tüpünün yapısı, G-M tüplerinin çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgiler ve bu bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
DERS ADI: G-M Dedektörünün Ölü Zamanının Belirlenmesi DERS ADI: Foto Çoğaltıcı Tüpün Karanlık Akımının Ölçülmesi DERS ADI: Osiloskop Yardımıyla G-M ve Sintilasyon Dedektörleri Üzerine Ölçümler
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Baki AKKUŞ
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
İsa DUMANOĞLU
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Mehmet BAYBURT
UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Aziz KURT UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Bayram TALİ UYGULAMAYI YAPTIRACAK KİŞİ: Onur KAHVECİ
DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Ölü zaman kavramı hakkında bilgiler, ölü zamanın radyasyon sayımındaki etkisi, ölü zaman düzeltmesi yapılmasının gerekliliği, bir G-M dedektörünün ölü zamanının hesaplanması ve ölü zaman düzeltmesi üzerine uygulamalar. DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: Foto çoğaltıcı tüp karanlık akımı, önemi, etkileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek bir uygulama üzerinde bu kavramların ilgili hesaplamalarıyla birlikte anlatımı. DERS ve UYGULAMANIN KONUSU, İÇERİĞİ: G-M ve sintilasyon dedektörleri kullanılarak oluşturulan ölçüm sistemlerinde sayıcılardan alınan sayımların osiloskop üzerinde görüntülenmesi ve incelenmesi.