Türk Hizlandirici Merkezi

Destekleyen Kurumlar                                               

Photo 1Photo 2Photo4Photo 3
Welcome

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Gençler,

21. yüzyılın jenerik teknolojilerinden sayılan Parçacık Hızlandırıcı Teknolojilerini tanımak, tanıtmak, ülkemize taşımak ve dolayısıyla ülkemizde bu teknolojilere dayalı araştırma ve uygulama altyapısına kavuşmak amacıyla 90’lı yılların ikinci yarısında başlatılan bazı fizibilite ve proje çalışmaları belirli bir düzeye ulaşmış durumdadır. Bu gelişim sürecinde gerek CERN, DESY, BESSY, FZR v.b. araştırma merkezleri ile işbirliği protokollerinin imzalanmış olması ve gerekse DPT destekli üniversitelerarası Ulusal Hızlandırıcı Merkezi Projesi (YUUP Projesi), radyoizotop üretimine yönelik TAEK’in siklotron projesi v.b. ulusal projelerin geliştirilmesi ve etkin şekilde yürütülüyor olması geç de olsa bu alanda doğru yolda ilerlendiğinin somut göstergeleri olarak sayılmalıdır. 

Hiç kuşku yok ki, bu süreçte hem kamuoyu oluşturmak hem de çalışan kişiler arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını artırmayı hedefleyen ve ilki 2001’de TAEK ve Üniversitelerin işbirliği ile Ankara’da düzenlenen Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK) serisinin üçüncüsü ile yine bu alana ilgi duyan gençleri bilgilendirmek ve motivasyonlarını artırmayı hedefleyen ve 2005 Dünya Fizik Yılında ilki TFD etkinliği olarak Ankara Üniversitesinde düzenlenen Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu (UPHDYO) serisinin üçüncüsünün 2007’de birlikte düzenlenmiş olması yine doğru yolda olunduğunun ve etkinlikleri kurumsallaştırma yolunda geri dönülmez bir noktaya ulaşıldığının en büyük kanıtıdır. Yaz okulunda verilen derslerin içeriğinde CERN Yaz Okullarının giriş (CAS Introduction) düzeyi baz alınmıştır. Bu alanda yetişmiş değerli meslektaşlarımızın büyük fedakarlık sergileyerek bilgilerini verdikleri dersler aracılığı ile bizimle paylaşmalarının yanı sıra yaz okulumuzda bu alanda klasikleşmiş kitap ve proceedings’lere imza atmış Prof. Wiedemann ve Prof. Zimmermann’ın ders vermiş olması bizler için ayrı ve çok lezzetli bir zenginlik oluşturmuştur. Kendilerine Bilim ve Organizasyon Kurulları adına teşekkürlerimizi sunarız. Gelecek yıllarda ümidimiz düzey olarak ve uygulama olarak daha kaliteli ve daha uzun süreli okullar organize edebilmektir. Yaz okuluna katılımınızın sizler için büyük yararlar sağlamasını diler, bu zor ve uzun yolculukta bizlere arkadaşlık ederek her türlü eksiklik ve aksamaya rağmen bir anlamda tarihe tanıklık ettiğinizi özellikle bilmenizi ve işin bir ucundan tutarak zorluklarımızı, başarınca ise mutluluk ve kıvancı birlikte paylaşmayı beklediğimizi belirtir, saygı ve sevgiler sunarım.  

20.09.2007, Bodrum, MUĞLA 

Prof. Dr. Ömer Yavaş (Ankara Üniv.)
UPHDYO-III Bilim Kurulu Başkanı