TFD 27 - Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi

Kabul Edilen Bildirimler

Sözlü Sunumlar

Poster Sunumlar

 

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi'ni Istanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 14 - 17 Eylül 2010 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde gerçekleştireceğiz.

2010 yılında Istanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması, kongreyi Istanbul da gerçekleştirme kararı vermemize neden olmuş; ayrıca hem bizlere ve hem de tüm fizikçilere kongrenin bilimsel düzeyini çok daha yüksek tutmak sorumluluğunu yüklemiştir.

Kongrede ülkemiz fizikçilerinin bir araya gelmesinin yanı sıra, uluslararası katılımla dünya fizikçileriyle olan bilimsel iletişimin de arttırılması hedeflenmektedir.Ayrıca bu sene kongremize iki Nobel ödüllü fizikçi de katılmaktadır.

 


Klaus von Klitzing
1985 Nobel Fizik Ödülü Sahibi


“Kuantize Hall Etkisinin keşfi için”

1943 yılında Schroda da doğdu. Braunschweig Teknik Üniversitesinde Fizik eğitimi gördü.    “ Güçlü Manyetik Alanlar içinde Tellürün Galvanomanyetik Özellikleri ” konulu Doktora Tezini 1972 yılında tamamladı. 1985 yılından itibaren Max Planck Enstitüsü- Katı Hal Araştırmaları direktörlüğünü ve bilimsel üyeliğini yapmaktadır.

Gerardus 't Hooft
1999 Nobel Fizik Ödülü Sahibi

“ Fizikteki Elektrozayıf Etkileşmelerin Kuantum Yapısına Açıklık Getirdiği için ”

1946 yılında Den Helder, Hollanda da doğdu Fizik ve Matematik derecelerini Utrecht Üniversitesinden aldı. “Yang-Mills Alanları için Renormalizasyon Prosedürü”  konulu Doktora Tezini 1972 yılında tamamladı. 9491 Thooft isimli Asteroid ona atfedilmiştir. Halen Utrecht Üniversitesine bağlı Spinoza Enstitüsü ve Teorik Fizik Enstitüsünde görev yapmaktadır.

Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu

.       Ord. Prof. Dr.Cahit Arf Dersanesi             Prof. Dr. Kerim Erim Anfisi

.      Prof. Dr. Engin Arık Dersanesi              Prof. Dr. Fahir Yeniçay Dersanesi

 

 

İstanbul - Avrupa Kültür Başkenti

Avrupa Kültür Başkenti kavramı ilk kez, 1980’lerde ortaya çıkmıştır.

Dönemin Yunanistan Kültür Bakanı Melina Mercouri’nin önerisinin Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından benimsenmesiyle Avrupa kültürüne değer katan, Avrupa’ya katkı sağlayan kentlere verilmeye başlanan bu unvana ilk kez 1985’te Atina sahip olmuştur.

Bu unvan, 1985-2000 yılları arasında AB’ye üye ülkelerin kentlerinden birine verilmiştir. 2000 yılına gelindiğinde ise, yeni bin yıl nedeniyle, Avrupa Kültür Başkenti unvanı hem aynı yılda birden fazla kente, hem de AB adayı olan ülkelerin kentlerine verilmeye başlanmıştır.

İstanbul neden Avrupa Kültür Başkenti seçildi?

İstanbul, coğrafi konumu ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla, dünya metropolleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Genç ve dinamik nüfusu, yaratıcı bir enerji oluşturarak, Türkiye’nin bir aynası olan İstanbul'u dünyanın en dinamik kentlerinden biri haline getirmektedir. İstanbul’da özellikle son yirmi yılda gelişen kültür bilinci, kültür yaşamına da yansımaktadır.

Devamını oku...