* *

tıklayınız

Türk Hızlandırıcı Kompleksi Projesi

I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK-1)

Türk Fizik Derneği (TFD) Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Birimi

Elektromagnetik Spektrum ve Parçacık Hızlandırıcılar

Yüksek Enerji Fiziği
Hızlandırıcı Fiziği
Parçacık Hızlandırıcıları (Liste ve Sınıflandırma)
Dünyadaki Serbest Elektron Lazeri Laboratuvarları
Dünyadaki Sinkrotron Işınımı Laboratuvarları

CERN
FNAL

SLAC
DESY

KEK

American Physical Society / Division of Physics of Beams
European Physical Society / Accelerator Group
European Physical Society / High Energy and Particle Physics Division
Accelerator Conferences Proceedings
HEP Information Center (HEPIC)